Sopimusehdot

Dynamosalin yleiset sopimusehdot. Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia kuukausi- ja sarjakorttiasiakkuuksia.

Asiakkaaksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Alaikäinen voi liittyä asiakkaaksi vain vanhempien suostumuksella. Vanhemman pitää olla liittyjän mukana tai hänellä tulee olla kirjallinen suostumus. Alaikäisen asiakkaan laskutus ohjautuu vanhemman maksettavaksi. Vanhemmat ovat vastuussa alaikäisen rikkomuksista tai laiminlyönneistä salilla.

1. Kulkukortti

Asiakkaan käyttöön luovutetaan henkilökohtainen kulkukortti. Uudesta kortista veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Kulkukortin luovuttaminen toisen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Kortin väärinkäytöstä seuraa 100 euron sakko. Kulkukortti on leimattava aina käytäessä kuntosalilla ja henkilöllisyys tulee todistaa sitä pyydettäessä. Kulkukortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kuntosalin henkilökunnalle. Kulkukortin korvaamisesta veloitetaan kulloinkin hinnaston mukainen maksu.

2. Asiakastietojen muutos

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimen, puhelinnumeron, osoitteen, sähköpostin tai henkilötiedon muutoksesta.

3. Sopimuksen voimassaoloaika

Määräaikaiset jäsensopimukset maksetaan ennakkoon. Ne eivät jatku toistaiseksi voimassaolevina ilman asiakkaan toivomusta. 10 kerran kortti on voimassa 6 kk ostohetkestä, ellei muuta ole ostaessa sovittu. Käyttämättömäksi jääneet kerrat on mahdollista siirtää uuden 10 kerran kortin oston yhteydessä. Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset tulee irtisanoa ennen kuukauden 15. päivää joko Dynamosalilla tai sähköpostitse. Myöhässä irtisanottu sopimus jatkuu vielä seuraavan kuukauden.

4. Maksut  ja vastuut

Asiakas on vastuussa sopimukseen liittyvistä maksuista (alaikäisen tapauksessa allekirjoittanut vanhempi) koko sopimuksen voimassaoloajan. Asiakas maksaa kaikki perintä- ja käsittelymaksut, jotka aiheutuvat virheellisistä yhteystiedoista. Maksun laiminlyönnistä lähetetään muistutuslasku. Jos muistutuslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siirretään erääntynyt lasku perintätoimistolle. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki laskun maksamatta jättämisestä johtuvat perimiskulut.

5. Kulkukortin palauttaminen

Asiakas on oikeutettu saamaan kortista maksetun panttimaksun takaisin tuomalla kortin Dynamosalin henkilökunnalle salin aukioloaikana. Maksun palauttaminen edellyttää, että kortti on ehjä ja pantillinen. Emme palauta maksuja tilisiirtona.

6. Kuntosalin toimintaan ja ehtoihin liittyvät muutokset

Dynamosali Oy pidättää itsellään oikeuden pitää sali suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin ja pyhäpäiviin liittyviä muutoksia. Tiedotamme muutoksista välittömästi salin ilmoitustaululla ja kotisivuilla.

7. Vierailijat kuntosalilla

Asiakas voi tuoda ystävän tai perheenjäsenen tutustumaan saliin vain asiakaspalvelun aukioloaikoina. Ensimmäinen tutustumiskerta on ilmainen. Jos tutustumiskäynti ajoittuu asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolelle, siitä tulee ilmoittaa etukäteen salin henkilökunnalle. Vieraiden tulee noudattaa kuntokeskuksen sääntöjä. Vierailusääntöjen rikkomisesta veloitetaan 100 euron suuruinen sakko.

8. Turvallisuus ja säännöt

Turvallisuus- ja järjestyssääntöjen tarkoitus on suojella ja auttaa kaikkia  asiakkaita. Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia kuntosalin sääntöjä:

  • Tiloihin ei saa päästää sinne kuulumattomia henkilöitä
  • Päihteiden käyttö ja tupakointi tiloissa kielletty, myös päihtyneenä harjoittelu on kielletty.
  • Ulkojalkineiden käyttö on kielletty sisätiloissa
  • Vain Dynamosalin henkilökunnalla on oikeus ohjata asiakkaita ellei toisin sovita

9. Vastuu ja vakuutukset

Harjoittelu salilla on asiakkaan omalla vastuulla. Sali ei vastaa henkilö- tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaiden tai vieraan harjoittelusta tai muiden asiakkaiden aiheuttamista vahingoista muille asiakkaille tai vieraalle. Dynamosali ei korvaa asiakkaan tai vieraan varastettua tai kadonnutta omaisuutta. Mikäli Dynamosali katsotaan vahinkovastuulliseksi, ei sali vastaa välillisistä vahingoista kuten menetetyistä tuloista tai muista vastaavista menetyksistä. Korvausvelvollisuutemme on kaikissa tapauksissa rajoitettu määrään, jonka salin vastuuvakuutus katsoo korvattavaksi. Ylivoimaisen esteen, kuten vesi- ja palovahinkojen, lakon, sulun, luonnonkatastrofien tai viranomaispäätöksien osalta, ei Dynamosali vastaa mahdollisista harjoittelua vaikeuttavista esteistä tai rajoituksista.

10. Tietosuoja

Dynamosali rekisteröi jäseneksi liittymisen yhteydessä asiakkaan ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa käyttäjärekisteriin. Allekirjoittamalla sopimusehdot asiakas antaa luvan lisätä sähköpostiosoitteensa Dynamosalin omaan sähköpostituslistaan salin sisäisiä tiedoituksia varten. Asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Tarkempi henkilötietolain (523/1999) 10§:n, 24§:n ja 26§:n mukainen rekisteriseloste löytyy Dynamosalin verkkosivuilta sekä salin seinältä.