Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n, 24§:n ja 26§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä (ja yhteystiedot)

Dynamosali Oy (Y-tunnus: 2589839-8)
Professorintie 20 A
90440 Kempele

Rekisterin nimi

Dynamosali Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on liittynyt Dynamosalin asiakkaaksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Dynamosalin asiakkaiden jäsenyyksien sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskäyntien seurantaan, sekä asiakkaiden tunnistamiseen. Tietoja voidaan käyttää Dynamosalin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme sekä sähköpostilla. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Dynamosalin ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

Liittyessään asiakkaaksi Dynamosalille, asiakas hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Dynamosalilla on käytössä Google Analytics jolla seurataan Dynamosalin nettisivujen käyttöä evästeiden avulla. GA:n keräämiä tietoja ei pystytä yhdistämään rekisteritietoihin.

Rekisteröidyt

Rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassaoleva tai mahdollinen asiakassuhde.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Yhteyshenkilöt
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Postiosoite
  • Syntymävuosi
  • Ostetut tuotteet
  • Kulunvalvonnan käynnit

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dynamosali Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Dynamosalin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä ETA:n ulkopuolelle pois lukien Mail Chimp sähköpostitus ohjelmaan liittyen nimi ja sähköpostiosoite. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin säilytys ja suojaus

Dynamosali säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Digital Oceanin Dynamosalin salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.